مارس 17, 2019
بازی های مکان محور - بازی نهانه - بازی گردشگری

بازی های مکان محور در گردشگری

بازی‌های مکان‌محور در گردشگری، تلاش دارند گردشگر را به بخش‌هایی از شهر یا به مقاصد گردشگری مد نظر خود ببرند که تجربه‌هایی را مرور کند که در حالت عادی احتمال لمس آنها کم باشد و برای او تجربه‌ای منحصربفرد و به یاد ماندنی ایجاد کنند. این بازی‌ها غالبا مجموعه‌ای از چالش‌ها و […]